Procedura nauczania hybrydowego i zdalnego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

Utworzono: poniedziałek, 16, listopad 2020 Dyrektor

Procedura nauczania hybrydowego i zdalnego

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

w Jastrzębiu-Zdroju

 

1. W przypadku ograniczenia w części lub w całości funkcjonowania szkół na podstawie rozporządzenia MEN w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza się nauczanie hybrydowe lub zdalne.

2. Nauczanie hybrydowe, w przypadku częściowego ograniczenia funkcjonowania szkół polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole i nie więcej jak 50 % uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Nauczanie zdalne, w przypadku całościowego ograniczenia funkcjonowania szkół polega na realizowaniu wszystkich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Nauczaniem hybrydowym lub zdalnym objęte są wszystkie zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku nauczania hybrydowego i nauczania zdalnego szkoła pracuje zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcje prowadzone są w czasie rzeczywistym – w przypadku nauczania hybrydowego dla wskazanej części klas w szkole, dla pozostałej części klas z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś w przypadku nauczania zdalnego dla wszystkich klas z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6. Podczas realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy uwzględniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

7. Podczas realizowania zajęć stacjonarnie należy przestrzegać Procedury Organizacji Pracy w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II oraz stosować środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia lekcji i innych zajęć z uczniami.

8. Nauka prowadzona na odległość w Zespole Szkół 5 im. Jana Pawła II jest realizowana w aplikacji Microsoft Teams w formie lekcji on-line.

9. Informację o lekcji – temat lekcji, obecność uczniów w lekcji, informacje o postępach ucznia – nauczyciele dokumentują w e-dzienniku LIBRUS w interfejsie lekcyjnym i zakładce zadanie domowe.

10. W wariancie hybrydowym naprzemiennie wskazane klasy realizują zajęcia w szkole zaś pozostałe realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

11. Począwszy od 19 października 2020 roku wprowadza się model hybrydowy polegający na podziale klas pracujących naprzemiennie w jednym tygodniu stacjonarnie, w drugim zdalnie.

a) od 19-23 października 2020r. stacjonarnie realizują zajęcia klasy Technikum nr 2 zawodu technik mechanik (2m,2n,3m,4m), oraz V Liceum Ogólnokształcącego (1a, 2a), Klasy 1s,2s,2t,3t,4t pracują zdalnie.

b) od 26- 30 października 2020r. stacjonarnie realizują zajęcia klasy w zawodzie technik informatyk. Klasy V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 2 w technik mechanik realizują zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

c) powyższy model powtarza się w następnych tygodniach.

d) Uczniowie, którzy mają problem ze sprzętem pomimo, że klasa pracuje zdalnie mogą realizować zajęcia w szkole.

e) Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego realizują zajęcia na terenie szkoły.

12. Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji w szkole dla uczniów klas w niej przebywających w danym tygodniu i zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla klas przebywających w domach.

13. Nauczyciele prowadzą lekcje na terenie szkoły za wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

14. W okresie realizacji nauczania hybrydowego i zdalnego obowiązują zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju oraz zasady wynagradzania nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć lub zdalnego nauczania określone od 25 marca 2020r.

15. Czas trwania. Model nauczania zdalnego (nauczanie zdalne lub hybrydowe), formy i sposoby realizacji zajęć regulują odrębne przepisy – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub właściwego Ministra.

Dyrektor Szkoły

Barbara Gadowska

Sunday the 24th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux