SZKOLNY TYDZIEŃ MATEMATYKI 2017

Drukuj
Opublikowano Beata Makoś

SZKOLNY TYDZIEŃ MATEMATYKI 13-17 MARCA 2017

Poniżej bogata oferta konkursów dla uczniów. Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów do udziału.

 

Ustalenia

1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

2. Akceptacja regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego podania do publicznej wiadomości wyników konkursu i umieszczenia zdjęć na szkolnej stronie internetowej.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Regulamin Szkolnego Konkursu  MATEMATYCZNE POTYCZKI 2017

1.Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjum

2.Konkurs odbędzie się podczas Szkolnego Tygodnia Matematyki

3.Do konkursu należy zgłaszać 2-osobowe drużyny w nieprzekraczalnym terminie 3 marca 2017r. u p.Brachaczek, p.Hes, p.Machej, p.Makoś

ZADANIA DLA DRUŻYN

ZAD. 1 Wykonać plakat formatu A-3 promujący matematykę  i dostarczyć do dnia 8 marca 2017r. do gabinetu wicedyrektorów

W DNIU KONKURSU

ZAD. 2 Zaprezentować  strój na pokaz mody „Miłośnik matematyki wygląda tak …”

ZAD. 3  Podać jak najwięcej cyfr przybliżenia dziesiętnego liczby π

ZAD. 4 Rozwiązać  krzyżówkę, łamigłówki itp.

Regulamin Szkolnego Konkursu „MISTRZ MATEMATYKI 2017”

1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II.

2.Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele p.Brachaczek, p.Hes, p.Machej, p.Makoś  w dniach 27 lutego do 3 marca 2017r.

3. Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów, sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych.

4. Przedmiotem konkursu jest przystąpienie do pisemnego testu zawierającego zadania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz zadania otwarte i dla szkół ponadgimnazjalnych zadania wielokrotnego wyboru               z zakresu materiału objętego podstawą programową z matematyki

5.Konkurs odbędzie się w ramach obchodów Tygodnia Matematyki

6.Uczniowie będą oceniani w SZEŚCIU KATEGORIACH:                                                                

1)klasy I liceum i I technikum

2)klasy II liceum i II,III technikum

3)klasy maturalne

4)klasy I gimnazjum

5) klasy II gimnazjum

6) klasy III gimnazjum

6. Wyniki konkursu będą ogłoszone na szkolnej stronie internetowej oraz podczas podsumowania Tygodnia Matematyki.

7.Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Regulamin Szkolnego Konkursu  MARATON SUDOKU 2017

Cele konkursu:

Przebieg konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II  w Jastrzębiu-Zdroju.

Odbędzie się podczas obchodów Tygodnia Matematyki

Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie jak największej liczby łamigłówek sudoku – do wyboru za 1,2,3,4 punkty

Chętni uczniowie zgłaszają się w dniach 27 lutego do 3 marca 2017r.

u p.Brachaczek, p.Hes, p.Machej, p.Makoś

Rozstrzygnięcie konkursu

Regulamin Szkolnego Konkursu

MATEMATYCZNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM 2017

Cele konkursu:

Przebieg konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II  w Jastrzębiu-Zdroju.

Odbędzie się podczas obchodów Tygodnia Matematyki

Zadaniem uczestnika konkursu będzie rozwiązanie krzyżówki matematycznej w języku angielskim

Słowniczek pojęć potrzebnych dostępny jest na szkolnej stronie internetowej w zakładce MATEMATYKA

Chętni uczniowie zgłaszają się w dniach 27 lutego do 3 marca 2017r. do p.Brachaczek, p.Hes, p.Machej, p.Makoś

Rozstrzygnięcie konkursu

Regulamin Szkolnego Konkursu MATEMATYCZNEGO „1 z 10”       

  1. Konkurs skierowany jest dla uczniów liceum i technikum
  2. Konkurs odbędzie się podczas Szkolnego Tygodnia Matematyki.
  3. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele matematyki w dniach 27 lutego do 3 marca 2017r.
  4. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych
  5. W konkursie uczestniczyć będzie 10 zawodników wyłonionych podczas eliminacji.
  6. Zawodnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące wiadomości matematycznych  z zakresu wiedzy już zdobytej w szkole.

Konkurs będzie przebiegał w trzech rundach:

I RUNDA

W pierwszej rundzie biorą udział wszyscy zawodnicy, odpowiadając kolejno na dwa  pytania.

Zawodnik, który na 2 pytania odpowie źle, traci wszystkie szanse i kończy tym samym uczestnictwo w konkursie.

Zawodnik, który odpowie dobrze przynajmniej na jedno pytanie, przechodzi do drugiej rundy konkursu ze swoimi szansami.

II RUNDA
W drugiej rundzie zawodnicy odpowiadają na pytania tak długo, dopóki trzech zawodników zachowa szanse.
 

III RUNDA

Runda finałowa składa się z 40 pytań

W trzeciej finałowej rundzie uczestniczą trzej zawodnicy, którzy zachowali szanse.

Za zachowane szanse z II rundy zawodnicy mają doliczane punkty: za jedną - 10 pkt., za dwie – 20 pkt., za trzy – 30 pkt.

Każdy z finalistów ma przydzielone trzy nowe szanse.

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują po 10 punktów.

Za złą odpowiedź lub jej brak uczestnik traci szansę.

Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, który najdłużej zachowa szanse

W razie wyczerpania pytań o zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów.

                                                                    

Szkolny Konkurs  PI-MANIAK 2017

1.Do konkursu przystępują 2-osobowe drużyny gimnazjalistów.

2.Każda drużyna przygotowuje swoją nazwę – rzeczownik, w którym występuje grupa głosek „pi”.

3.Każda drużyna wykona z przyniesionych przez siebie materiałów typu gazety, kolorowy papier, klej, taśma klejąca itp. przestrzenną liczbę pi .

4.Wszystkie drużyny przystępują do I części konkursu – etapu pisemnego, podczas którego grupowo rozwiązują zadania (można używać kalkulatora).

5.Punkty zdobyte w trakcie I części stanowią wyjściową punktację w części II konkursu.

6.Wszystkie drużyny przystępują do II części - etapu ustnego, podczas którego odpowiadają na wylosowane pytanie ( do wyboru za 1punkt, 2 punkty, 3 punkty).

7.Do finału przystępują drużyny, które uplasowały się na miejscach 1-4, podczas którego odpowiadają na wylosowane pytanie ( spośród pozostałych po części II).

8.W przypadku równomiernej ilości punktów odbędzie się dogrywka.

9.Zadania przygotowawcze do konkursu można odebrać od organizatorów.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux